Mặt bằng và thiết kế dự án Vinhomes Skylake Phạm Hùng

Anh_1

Mặt bằng thiết kế của dự án Vinhomes Sky Lake Phạm Hùng Mặt bằng tổng thể của dự án Vinhomes Phạm Hùng bao gồm 3 tòa S1, S2, S3 Mặt bằng tổng thể 3 tòa S1, S2, S3 Mặt bằng tòa Read More …